top of page

Yayınlar / Publications

Enivpsy lab.png

Bu bölümde EnviPsy Lab üyelerinin ilgili alanda gerçekleştirdiği ve öne çıkan yayınlara ulaşılması mümkündür.

Gerçekleştirilen yayınlar belirtilen şekilde kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Kiral Ucar, G., Kaynak Malatyali, M., & Kaynak, B. D. (in press). Social and Ecological Dominance Orientations, Climate Change Denial, and Pro-Environmental Behavior. Global Environmental Psychology. https://doi.org/10.23668/psycharchives.12941

Kiral Ucar, G., Gezici Yalcin, M., Özdemir Planalı, G., & Reese, G. (2023). Social identities, climate change denial, and efficacy beliefs as predictors of pro-environmental engagements. Journal of Environmental Psychology, 102144. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2023.102144

Kiral Ucar, G., Kaynak Malatyalı, M., Özdemir Planalı, G.,  & Kanık, B., (2023). Personality and pro-environmental engagements: The role of the Dark Triad, the Light Triad, and value orientations. Personality and Individual Differences, vol.203, 112036. https://doi.org/10.1016/j.paid.2022.112036      

Nartova-Bochaver, S. K., Donat M., Kiral Ucar, G., Heidmets, M.E., Kamble, S., Khachatryan, N., Kryazh, I. V., Larionov, P., Rodríguez-González, D., Serobyan, A., Zhou C., & Clayton, S. (2022). The role of environmental identity and individualism/collectivism in predicting climate change denial: Evidence from nine countries. Journal of Environmental Psychology. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2022.101899

Kiral Ucar, G., Baier, M., Müller, M., & Kals, E. (2021). Ecological belief in a just world: A cross-validation study in a Turkish Sample. Studies in Psychology, 41(1), 143–166. https://doi.org/10.26650/SP2020-0036

Kıral Uçar, G. (2020). Değer yönelimleri ve çevre yanlısı davranışlar (Value orientations and pro-environmental behaviour). Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(39), 801–822. https://doi.org/10.21550/sosbilder.654035

Kıral Uçar, G. (2019). Kent kimliği, doğayla temas ve öznel iyi oluş (Urban identity, contact with nature, and subjective well-being). Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 9(2), 419–430. https://doi.org/10.13114/MJH.2019.499

Kıral Uçar, G., Gezici Yalçın, M. ve Özdemir, G. (2019). İklim değişikliği inkarının sosyal baskınlık yönelimi ve ekolojik adil dünya inancı ile ilişkisi (The associations of social dominance orientation and ecological belief in a just world with climate change denial). Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(37), 739–764. https://doi.org/10.21550/sosbilder.535560

Kiral Ucar, G., Celik, B., Baier, M., Müller, M., & Kals, E. (2016, July).  The ecological belief in a just world and environmental behavior. Poster presented at the XXXI International Congress of Psychology in Yokohama, Japan, 24-29.07.2016. (Abstract published in International Journal of Psychology, 51, 567).

Kıral Uçar, G. ve Hasta, D. (Ed.). (2020). Çevre psikolojisi: İnsan-doğa etkileşimi ve çevre davranışı. Nobel Yayinevi.

Kıral Uçar, G. ve Müller, M. M. (2020). Çevresel adalet. G. Kıral Uçar ve D. Hasta (Ed.). Çevre psikolojisi: İnsan-doğa etkileşimi ve çevre davranışı içinde (s. 233–263). Nobel Yayinevi.

Kıral Uçar, G. (2020). Çevre psikolojisi: Alanın tanımı ve kısa tarihi. G. Kıral Uçar ve D. Hasta (Ed.). Çevre psikolojisi: İnsan-doğa etkileşimi ve çevre davranışı içinde (s. 1–16). Nobel Yayinevi.

bottom of page