top of page

Yayınlar / Publications

Bu bölümde ENVIPSY lab ve araştırma grubu üyelerinin ilgili alanda gerçekleştirdiği ve öne çıkan yayınlara ulaşılması mümkündür.

 

Bu araştırma grubunun hedefi ilgili çalışma alanındaki kaynaklara açık erişim yoluyla ulaşılabilmesini sağlamaktır. Çok yakında makalelerin açık erişime uygun biçimleri eklenecektir.

 

Gerçekleştirilen yayınlar belirtilen şekilde kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Makaleler / Articles

Kiral Ucar, G., Kaynak Malatyalı, M., Özdemir Planalı, G.,  & Kanık, B., (2023). Personality and pro-environmental engagements: The role of the Dark Triad, the Light Triad, and value orientations.  Personality and Individual Differences, vol.203, 112036. https://doi.org/10.1016/j.paid.2022.112036      

Nartova-Bochaver, S. K., Donat M., Kiral Ucar, G., Heidmets, M.E., Kamble, S., Khachatryan, N., Kryazh, I. V., Larionov, P., Rodríguez-González, D., Serobyan, A., Zhou C., & Clayton, S. (2022). The role of environmental identity and individualism/collectivism in predicting climate change denial: Evidence from nine countries. Journal of Environmental Psychology. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2022.101899

Kiral Ucar, G., Baier, M., Müller, M., & Kals, E. (2021). Ecological belief in a just world: A cross-validation study in a Turkish Sample. Studies in Psychology, 41(1), 143–166. https://doi.org/10.26650/SP2020-0036

Kıral Uçar, G. (2020). Değer yönelimleri ve çevre yanlısı davranışlar (Value orientations and pro-environmental behaviour). Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(39), 801–822. https://doi.org/10.21550/sosbilder.654035

Kıral Uçar, G. (2019). Kent kimliği, doğayla temas ve öznel iyi oluş (Urban identity, contact with nature, and subjective well-being). Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 9(2), 419–430. https://doi.org/10.13114/MJH.2019.499

Kıral Uçar, G., Gezici Yalçın, M. ve Özdemir, G. (2019). İklim değişikliği inkarının sosyal baskınlık yönelimi ve ekolojik adil dünya inancı ile ilişkisi (The associations of social dominance orientation and ecological belief in a just world with climate change denial). Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(37), 739–764. https://doi.org/10.21550/sosbilder.535560

Hasta, D., & Sözen, A. I. (2017). Hidroelektrik Santrallerine İlişkin Tutumlar: Sistemi Meşrulaştırma, Kontrol Odağı ve Yükleme Karmaşıklığı Açısından Bir Değerlendirme. Türk Psikoloji Dergisi32(79), 36-47.

Kiral Ucar, G., Celik, B., Baier, M., Müller, M., & Kals, E. (2016, July).  The ecological belief in a just world and environmental behavior. Poster presented at the XXXI International Congress of Psychology in Yokohama, Japan, 24-29.07.2016. (Abstract published in International Journal of Psychology, 51, 567).

Kitap ve Kitap Bölümleri / Book and Book Chapters

Kıral Uçar, G. ve Hasta, D. (Ed.). (2020). Çevre psikolojisi: İnsan-doğa etkileşimi ve çevre davranışı. Nobel Yayinevi.

Kıral Uçar, G. ve Müller, M. M. (2020). Çevresel adalet. G. Kıral Uçar ve D. Hasta (Ed.). Çevre psikolojisi: İnsan-doğa etkileşimi ve çevre davranışı içinde (s. 233–263). Nobel Yayinevi.

Kıral Uçar, G. (2020). Çevre psikolojisi: Alanın tanımı ve kısa tarihi. G. Kıral Uçar ve D. Hasta (Ed.). Çevre psikolojisi: İnsan-doğa etkileşimi ve çevre davranışı içinde (s. 1–16). Nobel Yayinevi.

Hıdıroğlu Ongun, C. (2020). Doğal çevrenin bilişsel işlevler üzerine etkileri. G. Kıral Uçar ve D. Hasta (Ed.). Çevre psikolojisi: İnsan-doğa etkileşimi ve çevre davranışı içinde (s. 37–64). Nobel Yayinevi.

Akün, E. (2020). Doğal ve kentsel çevrelerin yetişkin sağliği ile ilişkisi. G. Kıral Uçar ve D. Hasta (Ed.). Çevre psikolojisi: İnsan-doğa etkileşimi ve çevre davranışı içinde (s. 65–108). Nobel Yayinevi.

Karakuş-Akalın, P. (2020). Yer bağlılığı kavramı, modeller, yer bağlılığının birey, toplum ve çevre yaşamına katkıları. G. Kıral Uçar ve D. Hasta (Ed.). Çevre psikolojisi: İnsan-doğa etkileşimi ve çevre davranışı içinde (s. 109–144). Nobel Yayinevi.

Balçıklı, B. M. ve Hasta, D. (2020). Çevreci davranışa kuramsal yaklaşımlar. G. Kıral Uçar ve D. Hasta (Ed.). Çevre psikolojisi: İnsan-doğa etkileşimi ve çevre davranışı içinde (s. 165–186). Nobel Yayinevi.

Balçıklı, B., Karayeğen Balent, G. ve Hasta, D. (2020). Sağ-kanat yetkecilik, sosyal baskınlık yönelimi ve sistemi meşrulaştırma kuramları açısından çevrecilik. G. Kıral Uçar ve D. Hasta (Ed.). Çevre psikolojisi: İnsan-doğa etkileşimi ve çevre davranışı içinde (s. 187–208). Nobel Yayinevi.

Gezici Yalçın, M. (2020). Çevre Yanlısı Kolektif Eylem. G. Kıral Uçar ve D. Hasta (Ed.). Çevre psikolojisi: İnsan-doğa etkileşimi ve çevre davranışı içinde (s. 269–300). Nobel Yayinevi.

Sarı, E. (2020). Çevreci Değerler ve Çevreci Davranışı Açıklayan Modeller. C. Yaşaroğlu (Ed.), Çevre Psikolojisine Giriş içinde (s. 207-236). Nobel Akademik Yayıncılık. https://www.nobelyayin.com/cevre-psikolojisine-giris_16623.html

Sarı, E. (2021). Çevre ve Ahlak. G. Arslantürk (Ed.), Ahlak Psikolojisi içinde (s. 247-270). Nobel Akademik Yayıncılık. https://www.nobelyayin.com/ahlak-psikolojisi_17465.html 

bottom of page