top of page

EnviPsy Lab

environmental behavior-climate change

ENVIPSY-Lab is the first research laboratory in Turkey focusing on issues such as environmental behavior, climate change, and the reciprocal relationship between human and non-human nature. Operating as part of the Department of Psychology at Çanakkale Onsekiz Mart University and led by Dr. Gözde Kıral Uçar, ENVIPSY Lab develops various local, national, and international projects and organizes activities on related topics.

Enivpsy lab.png

ENVIPSY-Lab, çevresel davranış, iklim değişikliği ve insan ile insan dışı doğa arasındaki karşılıklı ilişki gibi konulara odaklanan Türkiye'deki ilk araştırma laboratuvarıdır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Psikoloji Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren ve Dr. Gözde Kıral Uçar tarafından yönetilen ENVIPSY Lab, ilgili konularda çeşitli yerel, ulusal ve uluslararası projeler geliştirmekte ve etkinlikler düzenlemektedir. 

bottom of page