top of page

TR

Çevre Psikolojisi Araştırma Grubu ve Laboratuvarı (EnviPsy RG & Lab) Dr. Gözde Kıral Uçar’ın girişimiyle kurulmuş, çevre davranışı, iklim değişikliği, insan ve insan dışı doğa arasındaki karşılıklı ilişkiler gibi konuları odağına alan bir çalışma ağıdır. Türkiye’de bu konularda çalışmalar yürüten az sayıda akademisyeni bir araya getirmeyi ve oluşturulacak araştırma ağı ile söz konusu alanda yapılan çalışmaların yaygınlaştırılmasını ve bu konuda gerek ulusal gerekse uluslararası etkinlikler gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.

 

EnviPsy RG aracılığıyla kurulması hedeflenen araştırma ağının yanı sıra söz konusu alanda çeşitli saha araştırmaları gerçekleştirmeyi, ölçüm araçları geliştirmeyi, elde edilen çeşitli bulgu, materyalleri yaygınlaştırmayı ve ilgili raporlar oluşturmayı hedefleyen bir araştırma laboratuvarı (EnviPsy Lab) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Psikoloji Bölümü bünyesinde faaliyet göstermektedir.

EN

Environmental Psychology Research Group and Laboratory  (EnviPsy RG & Lab), is a research network led by Dr. Gözde Kiral Ucar and focuses on issues such as environmental behavior, climate change, and the reciprocal relationship between human and non-human nature. It aims to gather researchers and scholars working on these issues in Turkey and to disseminate studies carried out by these researchers and to organize national/international events.

In addition to the research network aimed to be established through EnviPsy, a research laboratory (EnviPsy Lab) operates as part of the Department of Psychology at Çanakkale Onsekiz Mart University and aims to conduct studies in the scope of this field, to develop and/or adapt measurement tools, and to disseminate various findings and materials.

 

 

 

Holding Plant
Picking Up Trash On Riverside
Sustainable Energy
1.png
5.png
  • email-icon-black-28_edited
  • Twitter
  • 07a4b9_606b0c30d68440e89683d89fe89ecb79_mv2

© 2021

bottom of page